DELA

Satsning skall ses på längre sikt

Kommentarer till artikeln med Ålands Energis vd Henning Lindström i Nya Åland 12 november.
Det är skillnad i att äga ett kraftverk själv och kunna använda energin därifrån för självkostnadspris istället för att köpa energin från elmarknaden.
På samma sätt som för de flesta stora elproduktionsanläggningar i Finland bygger Fennovoima på principen om att delägarna får köpa sin respektive andel av produktionen till självkostnadspris. Därefter får man använda energin själv eller sälja den på marknaden.

Så är också upplägget med ÅEA:s köp av andelar i torvkondenskraftverket i Haapavesi. Vi köper elenergi från produktionen till självkostnadspris till den del som vi äger andelar i kraftverket och säljer vidare elenergin till marknadspris i Finland och får på så sätt ett försäljningsbidrag jämfört med inköpet.
Får ÅEA totalt sett ett överskott eller underskott mellan inköp och försäljning justeras kundpriserna därefter, så skedde t.ex. med prissänkningen den 1 juli i år. ÅEA delar inte ut vinster till andelsägarna.

ÅEA satsar inte pengar från eldistributionen på produktionsandelar, en sådan korssubventionering får inte ske. Anskaffningar i produktionsandelar belastar eller gynnar elenergiaffärsverksamheten.
Under de fem år som ÅEA själva köpt in sin egen energi (tidigare köptes energin via Ålands Energi) från elmarknaden har ÅEA haft ett överskott mellan försäljning och inköp så ingen kan påstå att ÅEA:s nätverksamhet finansierar elhandeln.
I den här frågan kan man inte enbart se på enskilda år utan det skall ses på längre sikt.
Ålands Elandelslag
Jan Wennström