DELA

Satsning på barnomsorgen bra investering för framtiden!

Socialnämnden i Mariehamn föreslår nu att maxtaxan för barnomsorgsavgiften i Mariehamn skall höjas och samtidigt görs försämringar inom barnomsorgen. Vill vi verkligen i framtiden att daghemmen skall bli en ”förvaring” eller vill vi att barnen skall ha möjlighet att utvecklas i en miljö där både barnen och personalen trivs och mår bra?

Nyängen får
ett nybygge med en småbarnsavdelning (vilket är varmt välkommet) samt en ny avdelning för barn 3-7 år (får totalt tre avdelningar för 3-7-åringar). I och med detta kommer ett annat dagis att stängas. Eftersom nybygget blivit fördröjt med många år så löser inte detta längre det behov som finns på dagisplatser i Mariehamn utan istället kommer man att göra som i dagsläget, nämligen att man klämmer in ”extra barn” på daghemmens avdelningar.

Det pratas
också om att man kommer att starta ett familjedaghem för att delvis lösa problemet, men det blir i så fall en tillfällig, kortsiktig lösning och tillfälliga lösningar är aldrig bra, se bara på Nyängens baracker. Personalen inom barnomsorgen gör ett otroligt jobb och det krävs mer och mer av dem hela tiden, därför bör man inte minska på antalet anställda. Förslaget är nu att en assistenttjänst kommer att dras in vilket försämrar verksamheten.

Vi har nu
en bra barndagvård i Mariehamn, låt oss bevara den samt i mån av möjlighet utveckla den. Jag vill jobba för en fortsatt hög kvalitet inom barnomsorgen för jag anser att en satsning på barnomsorgen är en bra investering för framtiden.
Linda Söderström (S)