DELA

Satsa på våra barn och unga

Den åländska befolkningen över 18 år har tillgång till lågtröskelmottagningen ”mental hälsa för vuxna”, en mottagning som sedan september 2020 utökat sina sjukskötartjänster för att möta upp befolkningens behov. Denna mottagning är kostnadsfri och ingen remiss behövs för att boka tid. Detta är en välbehövlig satsning som vi applåderar. Men vilket stöd och vilken hjälp erbjuds personer under 18 år? I samhället finns en allmän oro för barn och ungas ökade psykiska ohälsa och oron är inte ogrundad. Resultat från olika undersökningar stärker befolkningens oro. För att möta behoven gör skolhälsovårdarna vad de kan vid sidan av sitt arbete med obligatoriska undersökningar, vaccinationsprogram och så vidare. I skolan ska det även finnas även tillgång till psykologer och kuratorer, men framför allt skolpsykologer råder det brist på. Kön till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vittnar om att resurserna inte räcker till.

 

Åbo stad anställde år 2019 psykiatriska sjukskötare till skolan som en resurs för elever i de högre årskurserna. Sedan dess har antalet remisser till psykiatriska polikliniken (motsvarande BUP) minskat med 25 procent. I Åbo har målet varit att sätta in åtgärder tidigt för att förebygga psykisk ohälsa och att de som är i störst behov av psykiatrisk specialistvård ska få det snabbt. Att ge rätt vård, på rätt plats, i rätt tid kan ses som grunden för en hållbar vård. Vi utmanar beslutsfattarna att göra samma satsning på Åland. Satsa på våra barn och unga, det är de värda.

ULRIKA CLEMES

LEG. SJUKSKÖTARE, MASTER I SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

ERIKA BOMAN

LEG. SJUKSKÖTARE/ÖVERLÄRARE, MEDICINE DOKTOR