DELA

Satsa på unga familjer

Folke Sjölund hävdar i sin insändare i måndagens Nya Åland att en majoritet i stadsfullmäktige godkände ett tilläggsanslag på 125.000 som socialnämnden skulle ha rätt att förfoga över för behov som uppkommer inom de sociala kärnverksamheterna. Sjölund räknar på sitt sätt men de facto är tilläggsresursen enligt stadsfullmäktige ordagrant : ” Anslaget till social service ökas med 85.000 euro att fritt disponeras av socialnämnden. Anslaget kan enligt nämndens beslut disponeras fritt mellan nämndens olika verksamhetsområden”. Detta beslut är enligt Sjölund 125.000 euro och får inte disponeras fritt av nämnden.

Att stänga ett av stadens små dagisar blir svårt eftersom de lagstadgade behoven av barnomsorg är stora i staden. Det är sant att staden principiellt beslutat bygga större dagisar för att få bättre ekonomi i verksamheten. Under min tid som stadsstyrelsens ordförande byggdes Blåbäret i Östernäs och Ängsbacken i Norra stan. Efter det har planeringen inte följts. Nyängen har äntligen kommit igång och blir klart till hösten. Ett dagis i södra staden borde börja planeras men är nu uppskjutet till år 2014. Så länge staden inte kan svara mot efterfrågan på dagisplatser behövs våra små dagisar för att balansera utbudet. Föräldrar och barn har rätt till dagis under vissa villkor. Den skyldigheten ska staden uppfylla snabbt och effektivt. Att satsa på barn och unga familjer är att öka tillväxten och investera i framtiden.
Barbro Sundback (S)