DELA

Satsa på turism, ekonomi, historia

På Åland diskuteras det mycket hur man skall kunna öka antalet besökare till vår vackra ö.
Vi har i dag en hel del att bjuda våra besökare, vi har bl.a. många intressanta historiska sevärdheter, men trots det finns det alltid behov av förnyelse. T.ex. diskuteras det en utökning av antalet golfbanor, för att locka fler besökare, men även en förnyelse av de turistanläggningar som finns, för att uppfylla de kvalitetskrav som dagens besökare ställer. Turistförbundet satsar även en hel del på att utöka antalet evenemang i sitt projekt Åland Events.

I Bomarsund finns en stor outnyttjad potential för att öka antalet besökare till Åland som är intresserade av historia och sådana besökare finns det rätt gott om. Det ser man om man vänder blicken mot andra länder.
I Skottland t.ex. besöks slagfältet vid Culloden av ca 150.000 personer per år. Historien kring Bomarsund har haft betydelse inte bara för oss ålänningar, utan den historien kan även vara intressant för besökare från Storbritannien, Frankrike, Finland och Ryssland. Antalet besökare från Storbritannien och Frankrike är inte så stort i dag och kunde ökas, besökarströmmen från Ryssland håller på att öka, men Ryssland är stort och den besökarströmmen kan säkert ytterligare ökas. Skulle man få antalet besökare att öka skulle detta ha stor ekonomisk betydelse för alla företagare inom turistnäringen på Åland och i förlängningen skulle ett ökat besökarantal ha en positiv effekt för hela Ålands ekonomi.

För oss ålänningar har händelserna i Bomarsund haft en stor betydelse, eftersom händelserna där ledde till att Åland i dag är demilitariserat. Också rent ekonomiskt betydde Bomarsundsepoken mycket för ålänningarna. Eftersom det första stadsliknande samhället på Åland, Skarpans, byggdes upp i Bomarsund, fanns det möjlighet för olika entreprenörer att sälja t.ex. livsmedel, textilier, läderprodukter, djur m.m. till invånarna som bodde inom detta område och likaså till garnisonen. Rent socialt pågick också olika evenemang inom området, där fanns en skola, butiker, postkontor, sjukhus m.m., m.m. På så sätt har området i sig även en betydelse i historisk mening för en stor del av oss ålänningar.

I dag ser man när man kommer till området bara en fästningsruin, men skulle man få ett besökarcentrum till området, skulle allt genast bli mycket intressantare för besökaren. Det är i dag populärt med dataanimationer inom upplevelseturismen och skulle man få en 3d upplevelse vid ett besök i Bomarsund, som beskriver hur allt såg ut på Bomarsunds storhetstid, skulle man få en aha-upplevelse, som i sin tur skulle innebära att man skulle se på området med helt andra ögon än vad man gör i dag.
Detta har vi redan märkt vid den lilla utställning som finns på telegrafen. Den utställningen är ju väldigt enkelt uppbyggd och eftersom utrymmet är begränsat finns där inte rum för den mängd material som museibyrån tillhandahåller i sina arkiv.
Telegrafbyggnaden är inte heller lämplig eller ändamålsenlig, som den ser ut i dag, för en permanent utställning. Det krävs i så fall omfattande ombyggnadsarbeten med t.ex. installation av permanenta toaletter, värmeanläggning och ventilation. Allt detta är mycket kostsamma åtgärder.

Ett besökarcentrum skulle möjliggöra en mycket bättre helhetsbild av området och det skulle finnas utrymme för att visa allt det historiska material som finns om Bomarsund via olika utställningar. Besökarcentrumet skulle bättre än Telegrafbyggnaden i dag, kunna ta emot flera busslaster med besökare per gång och målsättningen måste ju vara att öka antalet besökare, att ge besökarna en upplevelse som gör att de kommer igen och berättar vidare för sin familj och vänner om sin positiva upplevelse, när de kommer hem igen. Marknadsföring via djungeltrumman på detta sätt och egentlig marknadsföring bör på sikt leda till att antalet besökare till Åland ökar.
En annan aspekt är historieundervisningen i skolorna. Redan nu har skolorna på Åland varit intresserade av att besöka utställningen i telegrafen. Ett besökarcentrum i Bomarsund skulle kunna erbjuda ännu mera när det gäller undervisningen i vår åländska historia för våra barn och ungdomar och även för skolor i t.ex. Finland. Potentialen finns alltså för ett besökarcentrum i Bomarsund.

Vi hoppas att lagtingsledamöterna nu när man behandlar landskapsbudgeten skall se på den här satsningen som en satsning för att öka antalet besökare inom turistnäringen och på så sätt en satsning på den åländska ekonomin, samt som en satsning på undervisningen i historia för våra skolelever.
Insatsen är trots allt inte hög jämfört med många andra större byggen på Åland.

Karl-Anders Berglund
Kommunfullmäktigeordförande

Christina Nukala-Pengel
Kommundirektör