DELA

Satsa på trafiksäkerhet

Så länge jag har varit lemlänning, ca 11 år, har trafiksituationen i Wessingsboda by varit en fråga som påtalats till landskapsregeringen. Då var byn liten, med ett fåtal barn, nu är barnantalet uppe i över 20. Dessa barn ska dagligen korsa landskapets väg för att ta sig till skolbussen, och hastighetsbegränsningen här är 70 km/h. Flera gånger har namninsamlingar gjorts och lämnats in, men dessa biter inte på. Av nån anledning tycker landskapsregeringen att det här inte är nån fara.

Nu har en genomgång av trafiksäkerheten i kommunen gjorts, som visar på att detta är farligt för barnen (!). Se där, det visste vi redan. Lösningen kommer nu att bli, att barnen ska åka skolbil istället.
Detta löser inte mycket alls, vad som händer är att man skjuter över problemet på kommunen. Idag finns inga skolskjutsar att tillgå, och att upphandla nya tar tid. Om de som nu sköter skjutsarna, ska åta sig fler turer, överskrids gränsen för hur tidigt man får lämna av barn vid skolan. Barnen måste nämligen i så fall åka iväg MINST en timme innan skolan börjar, och det är 10 minuters bilväg dit.

Vad detta kommer att kosta kommunen är ännu oklart, och utan tvekan ska kommunen betala detta. Men hur tänker landskapsregeringen lösa frågan på längre sikt? Vad är det med just denna vägsträcka, som gör att det är så viktigt att ha 70-begränsning? Det kan väl inte vara så illa, att det går prestige i en fråga som handlar om barns säkerhet? Skämmes, i så fall.
Lös frågan en gång för alla, genom en sänkning av hastigheten samt en spegel för att förbättra sikten i kurvan från Flaka.
Cita Nylund, (ObS)
ledamot i kommunstyrelsen i Lemlands kommun