DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>BYGGA OM Jag vill att kommunen bygger om och till Vikingaåsens skola så att den blir modern och ändamålsenlig samt kan ta emot fler elever, skriver insändarskribenten.

Satsa på skola, inte på skrytbyggen

När det gäller att satsa skattepengar på skol- och dagisplatser så är Jomalas kommitté som utrett frågan och undertecknad överens. Jag vill att kommunen bygger om och till Vikingaåsens skola så att den blir modern och ändamålsenlig samt kan ta emot fler elever. Dessutom behövs bättre trafiklösningar. Likaså vill jag att kommunen bygger till något av dagisarna så att nya platser skapas, Senast kostade det 407 000 för 21 platser. Skolan kan byggas till så att biblioteket stannar kvar i sin nuvarande form.

Däremot anser jag det inte vara effektivt användande av skattepengar att bygga en ny fullskalig idrottshall, nytt bibliotek, ny ungdoms/fritidsgård, samt dagisavdelningar ihop med detta. Inte heller anser jag det vara effektivt användande av skattepengar att gräva omkull en fastighet med idag 13 fungerande dagisplatser och likaledes gräva omkull en fastighet där ungdomsverksamhet kan fungera.

Att bygga 2500 m2 har kostnadsberäknats till 6,3 miljoner, därtill tillkommer inköp av mark, rivningar, planläggning, nya trafiklösningar m.m. sannolikt blir kostnaden närmare 8 milj, och detta ger endast 11-29 nya dagisplatser samt mycket få nya skolplatser.

” Jomala har råd med detta” och inget skall lappas med hink när taket läcker säger kommittén i ett svar på mitt förra inlägg i denna fråga. För det första så jag inte framfört att något skall lappas, och jag anser att man inte har råd med detta. Ytterligare anser jag att verksamheten och innehållet är viktigare. Idag har Jomala en god kassa om c:a 9 milj euro av vilket 1-2 miljoner behövs i likviditet för att hålla kommunens dagliga verksamhet rullande. Kommitténs investering skulle i ett svep tömma resten av kassan till vad jag kallar ett skrytbygge. Glöm inte att kommunen har ytterligare behov av investeringar samt att kommunen årligen skulle belastas med avskrivningar om 200 000 av denna investering. Dessutom råder en stor osäkerhet vad kst-reformen kommer att kosta kommunen. Enligt vissa så kommer kostnaden att bli så stor som 400-500 000/ årligen. Till sist konstaterar jag att även kommunstyrelsen ansåg att kommitténs planer var för vidlyftiga och gav budskapet om att man skall försöka komma ner till 5 miljoner euro. Tyvärr är kommunstyrelsens ställningstagande väldigt vagt och fortfarande anser jag det vara för dyrt för de få skol- och dagisplatser man får för pengarna.

Jörgen Strand