DELA

Satsa på Pommerns underhåll

Som son till en kaphornare har jag besökt Pommern otaliga gånger sedan tidigt 60-tal. Efter en längre paus besökte jag henne nu i sommar. Tyvärr gjorde besöket mej mera ledsen än glad. Pommern har alltid haft statusen ”den enda fyrmastade barken i originalskick”. Tyvärr inte mera!

De fruktansvärt fula stål-plexiglas-konstruktionerna passar definitivt inte på ett museifartyg i ”orginalskick”. Min pappa skulle vrida sig i sin grav om han fick se dem. Men ännu mera bestört skulle han bli om han fick se i vilket skick hon är! Lacket flagar på relingar och skylights, däcket läcker som ett såll! Kanske man borde satsa mera på underhåll av fartyget än fjantiga interaktiva plojar och förfulande stål-plexi-konstruktioner! För övrigt tycker jag att dockan är lyckad.

Med hopp om att återse Pommern i ett mindre förnedrande tillstånd nästa gång jag besöker henne!

MATS KARLSSON
EKENÄS

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Man kan inte göra alla nöjda och förändringar brukar ofta mötas av skepsis, så också i detta fall. Det är ändå glädjande att den nya besöksupplevelsen och den förbättrade tillgängligheten ombord på det stora hela har fått ett väldigt positivt mottagande av de cirka 40 000 besökare vi välkomnat ombord så här långt i år.

Tack vare de intäkter dessa besök genererar kan vi framledes spendera mer på bevarandearbetet ombord, vilket vi är glada över. De nya arrangemangen ombord är reversibla och genomförda utan att permanenta ingrepp har gjorts i fartygets konstruktion. Det gör att vi fortsättningsvis håller Pommern strukturellt oförändrad och därmed unik i världen.

Vad gäller bevarande handlar det alltid om prioriteringar i förhållande till resurser. Eftersom vi har en liten arbetsstyrka och begränsade medel har vi valt att prioritera det långsiktiga strukturella underhållet medan kosmetiskt underhåll kommer lägre ner på listan. Till de långsiktiga bevarandeprojekten hör bytet av det 700 kvadratmeter stora huvuddäcket som nyligen avslutades. Att påstå att däcket läcker är således felaktigt. Det håller tätt och fungerar som skydd för fartygets interiöra konstuktioner, inklusive stålskrovet, som vi tack vare dockan nu också kan underhålla på ett betydligt mer långsiktigt sätt.

Att förvalta Pommern är ett stort ansvar. Jag är otroligt tacksam för det stöd vi får och har fått från enskilda individer liksom från det privata näringslivet och den offentliga sektorn. Jag är också fortsättningsvis stolt över vad vi tillsammans åstadkommit för att bevara Pommern för framtiden och för att förmedla det unika kulturarv hon representerar.

HANNA HAGMARK
VD FÖR FÖR STIFTELSEN ÅLANDS SJÖFARTSMUEUM SVARAR