DELA

Satsa på Nordjobb!

Nordiska rådets näringsutskott möttes i veckan på Åland för att fatta beslut om budgetprioriteringar inom vårt verksamhetsområde. Ett enigt utskott fattade beslut om att Norden bör utöka anslagen för Nordjobb/Jobbresan med 2 miljoner danska kronor (ca 268.000 euro) för att få flera unga i arbete. Det är en viktig satsning på nordiska ungdomar, mot ungdomsarbetslöshet.

Den åländska ungdomsarbetslösheten varierar kraftigt med säsongen. Den är i regel som högst i december med ca 10% och lägst i juni med ca. 5-6 % (Se ÅSUBs rapport nedan). Nordjobbs effekt på den åländska arbetsmarknaden har hittills varit att Norden lånar oss arbetskraft över sommaren, då vi behöver den som mest. Närmare bestämt 30 st. nordiska sommarjobbare på Åland. Men Nordjobb fungerar också åt andra hållet. Från Åland brukar varje sommar ca 3 Nordjobbare åka till ett annat nordiskt land. Det finns alltså en stor outnyttjad potential för åländska ungdomar (18-28 år) som vill arbeta i ett annat nordiskt land. De ålänningar som deltagit i Nordjobb kan vittna om att det varit förbaskat kul, men också om att det varit värdefullt för dem att få in en fot på arbetsmarknaden.

Vad betyder då Nordjobb för det åländska samhället? För ett stort land som Norge eller Sverige är Nordjobb närmast en pikant krydda på den inhemska arbetsmarknaden. På Åland har vi däremot ca 100 arbetslösa ungdomar under 25 år. Om ca. 30 av dem skulle vara intresserade av att jobba några månader på Island, Färöarna eller i Finland så skulle detta märkas. Nyligen har det blivit möjligt att söka Nordjobb också utanför sommarsäsongen, vilket ger åländska ungdomar en möjlighet att söka t.ex. november-februari då ungdomsarbetslösheten är som mest kännbar.

Nordjobb är ingen mirakelmedicin som kommer att radera den åländska ungdomsarbetslösheten, men det är en hittills underutnyttjad resurs i kampen mot ungdomsarbetslöshet. Min övertygelse är att landskapsregeringen gör rätt när man kombinerar åtgärder som sommarlovsentreprenörer och (nyligen) utökat antal studieplatser på handelsläroverket. Ingen av dessa åtgärder kommer ensamt att lösa problemet med ungdomsarbetslöshet, men flera olika åtgärder i kombination kan göra det.

Wille Valve,
ledamot i Nordiska rådets näringsutskott
Den åländska ungdomsarbetslöshetens säsonsgsvisa fluktuering, sida 3 här: http://www.asub.ax/files/arblos_04_2013_0.pdf