DELA

Satsa på framtiden

Samhället ska satsa på ungdomarna. De är vår framtid. Därför ska studistödet höjas. Många studerande lever på gränsen och har svårt att få sitt uppehälle att gå ihop. Utbildning ska vara en rättighet. För alla. Inte en klassfråga.
Om jag kommer in i lagtinget vill jag arbeta för en ordentlig höjning av studiestödet. Pengarna vill jag ta från de stora anslag trafikavdelningen förfogar över. Det har byggts nog med autostrador på Åland nu. Det har ofta varit bra satsningar, men nu måste trafikavdelningens budget ses över. Ska vägar förbättras så är det på Sottunga, och det ska uteslutande vara med landskapsmedel. Det är pärlan Sottunga, Finlands minsta kommun, värd.

202 euro till en gymnasiestuderande är inte mycket. Och 318 euro till en högskolestuderande. Hur ska de klara av hyra, mat, dyr kurslitteratur, resor, med mera för sådana summor? Det säger sig självt att studiestödet ska höjas. Rejält!
Robert Liewendahl (M)
191 Lagtinget, 580 Mariehamn