DELA

Satsa på en gasstation

Landskapsregeringen har ett mål om minskning av användning av bensin- och dieselbilar. I deras strategi är dock elbilen det enda alternativet. Finska regeringen har däremot målsättningen att år 2030 ha 250 000 och 50 000 gasbilar och de vill stöda de båda formerna på ett likvärdigt sätt.

I Sverige finns redan 50 000 bilar. Portugiserna äger 39 999 gasbilar nu sedan jag köpt en av deras bilar.

Lite fakta om gasbilar. Genom att byta från bensinbil till gasbil minskar man koldioxidutsläppen med 25 procent, samtidigt som många andra farliga utsläpp elimineras så gott som helt. Om man har den blandning av naturgas och biogas, som man har i Sverige minskas koldioxidutsläppen med cirka 70 procent. Kör man på ren biogas så minskar utsläppen med 95 procent.

Och inte heller elbilarna är utan utsläpp. Där hänför sig utsläppen dock till största delen till tillverkningen av batterierna och själva bilen. Utsläppen från körandet är beroende av vilken typ av el man använder sig av. Med kobolt- och litiumhanteringen följder dessutom både miljöproblem och sociala problem. Man får lite känslan av att man skyfflar problemen på andra. Känslan av solidaritet infinner sig inte.

Enligt flera undersökningar medför tillverkningen av elbilarna och batterierna ett koldioxidutsläpp som motsvarar 250 000 kilometer körning med en bensinbil.

Då en gasbil ger 25 procent lägre koldioxidutsläpp, så innebär det att man måste köra cirka 333 000 kilometer innan elbilen vinner över gasbilen. Och med svensk gasmix är vi uppe i 800 000 kilometer. Kör vi med biogas, så kanske elbilen helt enkelt förorsakar med koldioxidutsläpp oberoende av hur långt vi kör.

Att byta ut mot gasbilar är alltså en alternativ väg att minska koldioxidutsläppen. Man kan byta till gasbilar på två sätt. Det ena är att man köper en ny gasbil, Det andra är att man konverterar en bensin- eller dieselbil till gasbil, vilket kostar cirka 3 000 euro. Men skillnaden är ju att man då inte behöver tillverka en ny bil, vilket förorsakar koldioxidutsläpp.

Vid teknologiförändringar kan det ibland initialt behövas ett stöd. I senaste budgeten fanns pengar för tre laddstationer. Det fanns då cirka 20 rena elbilar på Åland. Enligt regeringens energi- och klimatstrategi finns det inga gasbilar på Åland. Detta är fel. Enligt Motorfordonsbyrån, finns det nio gasbilar, men de har svårt att tanka på Åland.

För att initiera möjligheten till gasbilstrafik och försnabba övergången från bensinbilar till gasbilar så har Åländsk Demokrati lämnat in tre motioner.

För det första gäller 70 000 e för en gasstation. Enligt Åländsk Demokrati bör regeringen satsa på en gasstation för dessa nio bilar, då man lät bygga tre elstationer för tjugo elbilar. Även turisterna behöver tanka. Men kunderna bör själva betala för sin gas. Så gör man i Sverige och så gör man i Portugal.

På Åland finns cirka 24 000 personbilar i drift. Som vi alla vet så är medelåldern hög. Det kommer att ta lång tid innan bilarna byts ut. Men det går som att konvertera alla bilar till gasdrift ”över en natt”.

Denna konvertering kunde regeringen subventionera. Vi föreslår en subventionering med 1 500 euro per konvertering.

När man gör förändringar så är det bra att själv vara en god förebild. Det finns en klassisk, gammal bil, som sparsamt används för representation; ÅL1. Den drar mycket bensin, men körs inte så mycket.

Vi från Åländsk Demokrati vill därför satsa 5 000 euro för att konvertera ÅL1 till gasbil. Detta skulle kunna utgöra en symbol för övergången till miljövänligare biltrafik på Åland.

Stephan Toivonen

Åländsk Demokrati