DELA

Satsa på ekonomiskt fördelaktigt värmesystem

Ledamot Dan Jansen stöder satsning på flis- eller pelletspannor vid Södersunda skola och Österkulla dagis. Dock förefaller det som om han har tolkat kalkylerna på sitt eget sätt, och inte som Plan- och byggnämnden och kommunstyrelsen.
Som grund för sin tolkning anför Jansen en uträknad energikostnad om 74 euro/MWh för bergvärme. Jansen glömmer att denna kostnad också innehåller avskrivning för investeringen, som är bortbetald efter 10 år. Den rena energikostnaden utan avskrivningskostnad torde röra sig om 30 euro/MWh.

Enligt Jansen ger entreprenören ett fast pris för pelletsenergi på ca 75 euro/MWh. Denna summa innehåller alltså både pris för levererad energi och entreprenörens avskrivnings/löne/administrationskostnad (det senare kunde lika fullt kunde kallas för hyra), eftersom entreprenören i det fallet står för anläggningen.
I jämförelsen mellan flis/pellets och bergvärme bör alltså summorna 75 e/MWh och 30e/MWh ställas emot varandra, vilket ger en årlig skillnad i driftkostnad om ca 21600 i bergvärmens favör. Om jämförelsen görs som den borde göras, bergvärme mot nuvarande oljeuppvärmning betyder en satsning på bergvärme en årlig kostnadsminskning på ca 45600.
Det här betyder att driftkostnad efter en investering i bergvärme åtminstone i vårt tycke är så pass mycket lägre än drift med flis/pellets att vi inte ser nån möjlighet för kommunen att använda gemensamma skattemedel på det sättet som ledamot Jansen förespråkar.
Den liberala gruppen:
Saija Petäjä, KST
Tony Lundberg, PBN
Kaj Backas, KFG
Roger Eriksson, KFG