DELA

Satsa på det vi behöver!

På Åland i allmänhet söks det efter kompetent utbildad personal inom det sociala. Riktlinjer och behörighetskrav verkar inte vara lika i de olika kommunerna. Och servicen blir därefter.

Samtidigt finns inga möjligheter till fortbildning eller att uppdatera sin kompetens här på Åland . Möjligheten till att studera vidare finns i Finland eller i Sverige.

Problemen med att studera i Finland är de långa tidskrävande båtresorna, att man som vuxenstuderande med familj ofta måste jobba på sidan av. Att studera på fastlandet har en annan motgång för Ålänningar, språket.

Det förekommer ofta undervisningsmaterial på finska. Även om utbildningarna är svenskspråkiga så finns inte service på svenska inom alla instanser.

Problemet med Sverige är lagstiftningen. Inte heller all finsk lagstiftning gäller på Åland i alla fall utan en hel massa blankettlagar etc. Man måste läsa in sig på finsk lag för att bli behörig. Vuxenstudiestödet är inget att räkna med. Att jobba extra på sidan av är ett krav för att kunna finansiera sina studier. Och få arbetsplatser fungerar att behålla under tiden. Vi skriker efter utbildad och kompetent personal på Åland.

Varför erbjuder vi inte det vi skriker efter här på orten? Möjligheterna att tillexempel utveckla högskolan på Åland i samarbete med befintliga högskolor i riket för att utbilda behöriga socionomer, socialarbetare osv. Vi måste kunna vara flexibla och erbjuda utbildningar där det saknas arbetskraft.

Jessy Eckerman (S) kommunal och lagtingskandidat Mariehamn

Simon Widman (S) kommunal och lagtingskandidat Hammarland

Rebecca Mattson (S) kommunal och lagtingskandidat Vårdö

Nelly Lindbom (S) kommunal och lagtingskandidat Mariehamn