DELA

Satsa på det som funkar

Som ett tillägg i debatten om alternativmedicin önskar jag framföra följande;
Angående den pågående debatten om alternativmedicin kontra ”skolmedicin” kan det vara bra att klargöra några definitioner.
Den kunskap läkare under sin skolning tillägnar sig bygger på vetenskap.
Vetenskap är organiserad och bevisbar kunskap. Vetenskap bygger på den vetenskapliga metoden.
Den vetenskapliga metoden innebär att man tar ett antagande och testar detta genom experiment och analyserar resultatet.

Ett exempel; ett antagande ”om jag sätter handen på den röda spisplattan kommer jag att bränna mej”, experimentet ”jag sätter handen på plattan ”, analysen ” jag fick en brännskada på handen ”
Men; Detta räcker inte. Nu måste jag klargöra alla tänkbara förhållanden som kan ha påverkat mitt experiment.
Vad var det för spis? Hur varm var plattan? Hur länge hade jag handen på plattan? Hur hårt tryckte jag handen mot plattan? Och så vidare.
Om resultatet av mitt experiment ledde till något hittills okänt kommer dessutom hela det vetenskapliga etablissemanget att försöka hitta luckor och felaktigheter i min vetenskapliga metod.
När sedan andra forskare över världen gjort om mitt experiment om kommit fram till samma resultat, då först kommer mitt antagande: ”om jag sätter handen på den röda spisplattan kommer jag att bränna mej” att hamna i läroböckerna och stanna där tills någon annan motbevisar detta antagande.

Alla medicinska vetenskaper bygger på detta. Alternativmedicinska behandlingsformer som som homeopati, zonterapi, irisdiagnostik och akupunktur
bygger inte på vetenskaplig grund.
Dessa behandlingsformer och liknande kallas istället pseudovetenskaper och bygger på tro och företrädarna kan inte bevisa sina påståenden.
Pseudovetenskaperna fungerar alltså på samma sätt som religioner.
Som individ kan man välja att tro på homeopati, zonterapi, Gud, tomten eller vad som helst.
Den står var och en helt fritt att lägga sina pengar på vilken behandlingsform eller tro man vill.
Men våra skattepengar måste vi av solidariska skäl lägga där dom gör mest nytta. Det vill säga på behandlingsformer som vi kan bevisa att fungerar.
Lägger vi dessutom skattepengar på forskning kommer behandlingmetoderna att förbättras och fler kan bli botade.
Johnny Nordman
leg. Läkare, spec. i Ortopedi