DELA

Satsa på de unga i samhället

Nu när skolorna har startat igen så har de unga får något att göra om dagarna. Under loven och fritiden så glöms de unga bort, vilket gör att de blir rastlösa och en del gör skadegörelse. Vi borde satsa på vår framtid genom att erbjuda ungdomarna i samhället mera kreativa aktiviteter, sporter att utöva samt hålla ungdomsgårdarna öppna varje dag i veckan även på loven och inte bara en dag i veckan.

Just nu vet jag att Uncan i stan försöker hålla öppet men det är tyvärr endast för stans ungdomar. Ungdomsgårdarna hjälper ungdomarna med vägledning att komma på rätt väg i livet.

Jag som jobbar extra som ungdomsledare ser vikten att finnas till hands för dem och hjälpa de fram i samhället. Många unga berättar för mig om hur viktigt ungdomsgården var för dem när de var rastlösa och vilsna.

Ungdomarna blir ofta bortglömda och ganska lågt prioriterade vid budgetförhandlingar. Vi borde ge mera anslag åt denna punkt i budgeten.

Satsa på ungdomarna och tänk långsiktigt. Det är en stor men ändå rätt så billig satsning på vår framtid som vi kommer få tillbaka tiofaldigt en vacker dag.

Henrik Thyrén (C)