DELA

Satsa på de anställda

Det nya konkurrenskraftsavtalet , som trädde i kraft vid årsskiftet, innebär bland annat att löntagare ska arbeta 6 minuter längre per dag eller 24 timmar mer per år utan lön. Hur förlängningen genomförs förhandlas branschvis. I en artikel i Ålandstidningen berättar Optinovas VD Anders Wiklund och personaldirektör Per Lycke om hur de tänker göra. De väljer att satsa på en kompetenshöjande dag för hela personalen i kombination med någon trevlig aktivitet eftersom de tror att en nöjd och motiverad personal gynnar företaget bäst. Att bara öka årsarbetstiden utan ekonomisk kompensation kan rent av vara en nackdel, anser de.

Inspirerad av Wiklund och Lycke föreslog jag på Jomalas senaste kommunstyrelsemöte att vi bör följa Optinovas exempel när konkurrenskraftsavtalet ska förverkligas i vår kommun. Vi kan välja att satsa på kompetenshöjande insatser eller förbättra välbefinnandet och hälsan hos våra anställda istället för att förlänga arbetstiden. En stor del av de kommunalt anställda är redan idag under hård press, i synnerhet de kvinnor som arbetar med människor. Många gånger är arbetet psykiskt eller fysiskt slitsamt och lönen är relativt låg som för de flesta inom offentlig sektor.

I och med det nya konkurrenskraftsavtalet kommer lönerna att sänkas, semesterersättningen att minska med 30 procent och arbetstiden ökar med 24 timmar per år. Jag anser att det är otidsenligt att öka arbetstiden utan konsekvensbedömningar av de långsiktiga effekterna för offentlig sektor, såsom rekryteringsproblem och ökade sjukskrivningar. Forskningen visar att vi inte blir mer effektiva på arbetsplatsen genom att jobba fler timmar. Vi borde istället använda detta tillfälle som avtalet ger att stärka våra offentligt anställda och göra förbättringar i verksamheterna på olika sätt.

En anställd som känner att arbetsgivaren vill att hen ska trivas, må bra och utvecklas på arbetet ger en bättre service till kommuninvånarna än en anställd som upplever sig straffad med ökad arbetstid.

Carina Aaltonen (S)

Vice ordförande

Jomala kommunstyrelse