DELA

Satsa på barnen, de är vår framtid

Att situationen kring platser inom Mariehamns stads barnomsorg varit dålig har jag redan hört talas om en tid, men inte att det är så illa som nu berättas, dvs att mellan 20 och 30 barn står utan dagisplats. Och detta i tider då en rad nedskärningar (varav jag nedan kommenterar en del) redan hotar den fina verksamheten.
Vi har i dag en utomordentlig barnomsorg och de erfarenheter jag själv har med barn både på dagis och på fritidshem vill jag bara ge lovord för. Men redan under senaste år har ett visst mått av överinskrivningar börjat ske för att ge plats till alla, och tyvärr har jag en känsla av att detta kommer att öka ytterligare.

Jag undrar då varför man väljer att försöka spara t ex genom att avskaffa möjligheten till 80 % av full tid? Om fem familjer väljer att ha barnet hemma en dag per vecka ger det, åtminstone i teorin, plats för ett extra barn u tan att gruppernas storlek ökar totalt sett. Med alternativet 80 % borde man alltså kunna ha större grupper per avdelning utan att barnens och personalens miljö försämras. Om fler kan utnyttja samma platser och personal skulle det indirekt få ner kostnaden per barn. Om däremot de som idag går på deltid ska gå upp på 100 % igen fylls avdelningarna upp ännu snabbare även utan att placera in de som i dag står utan plats. Och sen ska även dessa klämmas in.

Ett annat av sparförslagen är att ta bort den avgiftsfria månaden som man haft möjlighet att få om man inte utnyttjat sin dagisplats under sommarmånaderna. Det är lätt att tro att staden då på ett enkelt sätt får in en extra månadsavgift per barn och på det viset ökar sina intäkter. Men är det verkligen så enkelt? Som jag har förstått det vill staden helst att personalen ska byta sin semesterpremie till ledig tid, detta för att staden ska spara genom att slippa betala ut semesterersättningar.
Med den avgiftsfria sommarmånaden borttagen försvinner dock en stor del av möjligheten att som tidigare spara genom att stänga ner verksamheten helt och hållet och samla de barn som är kvar på ett enda dagis. Och om man inte kan stänga, när ska då personalen kunna ta ut sina dagar som de förväntas ta ut? I värsta fall leder detta till att semesterersättning måste börja betalas i stället för att bytas till ledighet och man kan fråga sig om det då till sist faktiskt blir ett lönsamt sparalternativ.

I det jag redan nämnt ser jag inget som på något sätt gör stadens barnomsorg bättre och jag har även svårt att se att man verkligen ”sparar” på detta vis. Den föreslagna höjningen av maxavgiften kan jag däremot personligen acceptera, även om jag vet att alla inte håller med mig i detta. Jag tycker att en bra barnomsorg ska få kosta, både för staden men även för mig som förälder. Redan i dag finns även möjligheten att få en lägre avgift baserat på sina inkomster. Och med det ekonomiska läget i staden är det nog tvunget att höja avgiften.

Jag vill passa på att berömma den fina verksamhet och fantastiska personal vi har i dagsläget, bland de barn och föräldrar jag träffar hör jag ofta positiva saker och beröm. Utflykter, lek och samvaro som barnen älskar. Snälla politiker, förstör inte detta. Under valrörelsen hörde jag många kandidater som sade sig vilja satsa på barn och unga. Då tycker jag även att detta ska ske. Låt våra barn och deras personal behålla sin trygga miljö och låt dem växa upp under förhållanden där de har plats att umgås och tid att se varandra. Det är barnen som är vår framtid.
Robbe Sagulin