DELA

Satsa på banor som redan finns

Hur skall det gå för golfen i Eckerö om det byggs ännu en bana i Kastelholm?
Varför får inte golfanläggningen i Eckerö, som dessutom är anlagd på privat mark, medel av landskapet för att förbättra sin anläggning när det behövs. Genom att satsa allt i Kastelholm blir konkurrensen snedvriden.
Landskapet borde istället verka för att hela Åland skall leva, även när det gäller golfsatsning.

Glöm inte de banor som redan finns, tänk på miljön och bevara Stornäset som ett naturområde.
Maria Rönnholm