DELA

Satsa överskottet på ålänningarna

Vi läste häromdagen i Ålandstidningen att kommunerna gör ett överskott i 2016 års bokslut om 13 miljoner euro. Samtidigt kommer landskapet att göra ett överskott om 10 miljoner för detta år.

Kommunernas och landskapets överskott beror i huvudsak på att det i stort råder full sysselsättning och att skatteinkomsterna därmed ökat från löntagare och företag.

Dessutom är den åländska småskaligheten vad gäller kommunstrukturen och självstyrelsen ett effektivt sätt att bedriva närproducerad samhällsservice vilket också påverkar den åländska ekonomin positivt.

Därför är det förvånande att landskapsregeringen väljer att skära i sjukvården, minska landskapsandelarna för äldreomsorgen, grundskolorna och barnomsorgen samt driva jämställda löner i långbänk.

I stället väljer regeringen att använda överskottet till att bygga kortrutt för mångmiljonbelopp.

Man väljer hårda värden framom mjuka.

Enligt min åsikt måste en stor del av överskottet, som de facto betalas in av ålänningarna genom skatt, också återbördas till ålänningarna genom minst lika bra samhällsservice som nu och genom att ge kvinnan lika lön för lika och liknande arbete som mannen.

En del av överskotten bör sparas till sämre tider.

Runar Karlsson (C)

Lagtingsledamot