DELA

Satsa mer på mjuka värden

Snart har halva mandatperioden gått för denna regering bestående av liberaler, socialdemokrater och moderater.

Nu börjar deras politik märkas allt tydligare.

Regeringen har försämrat sjukvården genom en minskning av tilldelade medel om 2 miljoner euro vilket medför stängning av dementavdelningen samt en ökad belastning på hela ÅHS personal.

Regeringen planerar att minska landskapsandelarna till skärgård och landsbygd med 4 miljoner euro vilket främst drabbar äldreomsorgen, barnomsorgen och skolorna. Dessutom medför minskningen en kommunalskattehöjning. Staden får högre landskapsandelar vilket medför att staden kan upprätthålla dagen standard och kanske också en skattesänkning.

Regeringen har försämrat för alla landskapets anställda genom en sänkning av semesterersättningen med 30 % vilket mest, förhållandevis, drabbar de lågavlönade.

Regeringen har dragit jämnställda löner i långbänk.

Däremot har regeringen föreslagit ett kortruttsprojekt som uppskattas till 40 miljoner euro. Uppskattning utan ett enda pennstreck på en ritning och utan grundundersökningar. Alla vet att kostnaderna brukar skjuta i höjden den dagen ritningar och beskrivningar fins kompletta och anbud inlämnats. Skulle inte förvåna om notan slutar på 60 miljoner euro. Pengar som regeringen avser att låna på banken. Dessutom medför projektet stora ingrepp i miljö och natur.

Enligt min åsikt bör vi göra tvärtom. Skrota kortruttsprojektet och satsa på sjukvården, äldreomsorgen, barnomsorgen, skolorna och jämnställda löner.

Runar Karlsson (C)

Lagtingsledamot.