DELA

Satsa mer på cykelvägarna i Mariehamn

Vi har de senaste veckorna fått fakta där vi svart på vitt kan konstatera att vårt bilkörande orsakar problem både med luft och vattenkvaliteten i Mariehamn. Givet att vi har denna fakta blir följande fråga – vad ska vi göra åt det?

Oundvikligen måste ålänningarna köra mindre bil eftersom det är roten till problemen. Men det finns inget skäl att tro att den fakta som framkommit skulle förändra ålänningarnas bilkörande i vardagen. Istället måste samhället ge incitament för minskad bilkörning.

I Sverige görs det genom exempelvis genom elcykelpremie, och i Finland finns förslag om skatteavdrag för pendling med cykel. Ingen av dessa är strategier som Mariehamn kan tillämpa.

Mitt förslag är att börja titta på ett område där biltrafiken subventioneras i betydligt större omfattning än cykeltrafiken – nämligen vägunderhåll.

Den som regelbundet cyklar längs till exempel Östernäsvägen eller Västernäsvägen märker att groparna och ojämnheterna är påfrestande och betydligt fler än på bilvägen. Men precis som med luftkvalitetsmätningarna behövs fakta för att förstå situationen.

Därför har jag gjort mätningar som jämför samma sträcka på gång/cykelväg jämfört med bilväg, och skillnaden är slående. Utifrån mätdatat kan man dra följande slutsatser:

1. De största ojämnheterna på gång/cykelvägen är 10 gånger större än de största ojämnheterna på bilvägen

2. På gång/cykelvägen finns inga delsträckor som ens kommer i närheten av kvaliteten på bilvägen.

3. Vill man ta sig fram bekvämt ska man använda bil. Mariehamn ger alltså incitament för folk att använda bil istället för cykel.

Borde inte gång/cykelvägens kvalitet vara likvärdig, eller till och med bättre än bilvägen? Skillnaden i vägkvalitet får dessutom en hävstångseffekt vid vinterväglag, då plogningen är mindre effektiv på gång/cykelvägen på grund av alla ojämnheter, vilket lämnar betydligt mer is/snö kvar på gång/cykelvägen.

Intressant nog är kostnaden för att anlägga bilväg flertalet gånger dyrare än att anlägga cykelväg, i runda slängar 15 gånger dyrare per kilometer.

Någon kanske anser att vi ska prioritera den infrastruktur som används mest? Jag vill då ställa motfrågan – ska inte samhället prioritera den infrastruktur som gynnar samhället mest?

Detta har Köpenhamns stad gjort omfattande forskning kring, och slutsatsen är att varje kilometer körd med bil kostar samhället sex gånger mer än för varje cyklad kilometer. Att investera i cykelvägar är alltså inte en kostnad, utan något som ger avkastning.

Genom att höja kvaliteten på cykelvägarna i Mariehamn kan vi alltså både förbättra luft- och vattenkvaliteten och samtidigt göra långsiktiga inbesparingar.

Det är inte hela lösningen på miljöproblemen, men ett klart steg i rätt riktning.

JONAS GUSTAVSSON