DELA

Satsa i åländska aktier – om det är mera lönsamt

I lagtinget har lagtingsledamot Petri Carlsson i Moderaternas budgetanförande föreslagit att landskapets pensionsfond, som förvaltar drygt 300 miljoner euro, borde sats 20 miljoner euro i Ålandsbanken.
”Det kunde hjälpa till att behålla vår alldeles egen nationalbank i åländska händer ” angavs som motiv.
Jag har i en insändare kritiserat förslaget med hänvisning till lagstiftningen (avkastning för pensionstagarna och inte välgörenhet eller regional- och näringspolitik) och fondens arbetsmetod att anlita fristående professionella förvaltare som grund för placeringsbeslut.

Petri Carlsson har fått stöd för sitt förslag inom det egna partiet. Antonio Salminen undrar till exempel varför det inte larmades när ”finska Nokia” ingick i fond-portföljen och Lennart Isaksson frågar sig om det ”är klokt att satsa i et företag vars kurs är låg eller skall man vänta med köpet tills den stigit?”
Å andra sidan säger Petri Carlsson att ”anklagelserna haglar och ”flera skriverier” har riktat kritik mot förslaget.
”Stora delar av resonemanget i kritiken resulterar i slutsatsen att pensionsfonden inte ska placera på Åland”

Någon sådan slutsats har inte jag noterat och själv har jag skrivit att ”den ekonomiska logiken om avkastning) utesluter inte banker och företag som verkar på Åland”.
Att av emotionell/nationella skäl utesluta ett lönsamt utländskt bolag (gäller inte Nokia i dagsläget) till förmån för ett åländskt mindre lönsamt och att invänta en högre kurs innan en placering görs finner jag något ”baktänkt” (gammalt passande uttryck).
Olof Erland