DELA

Såsen är bra

Replik på insändaren: ”Finland tar emot för få kvotflyktingar” (28.10)”. Vi läste uppropet mot den finska flyktingpolitiken, som undertecknats av 71 personer. Den största delen av insändare var emot ÅLD och åsikter som tillskrevs oss.

Har ÅLD påverkat den finska flyktingpolitiken? Vi har inte haft så stort inflytande på den åländska heller, även om någon sprejade ”Fuck ÅD” vid Österleden då ett beslut gick emot någon. Vi från strategigruppen är glada över att våra supporters inte sprejar motsvarande text varje gång, som beslut går emot oss i kommunerna.

Uppropsmakarna skriver bland annat att ”de citerar tyckanden och legitimerar sin ståndpunkt med det”. Vi anser detsamma om ”uppropet”, skillnaden är att ni ”legitimerar” det med 71 namn.

Då det gäller frågan ”ta hit flyktingar” eller ”hjälpa i regionen”, så skriver uppropsmakarna ”De som sett statistik och bilder från de kringliggande länderna inser att dessa områden inte kan bära hela flyktingkatastrofen just nu.” Källor? Naturligtvis inte.

När man ser bilder från Saudiarabien med luftkonditionerade tältläger för 3 miljoner personer, vilka används någon vecka per år så ska man alltså förstå att det inte finns möjligheter?

Enligt UNHCR:s statistik tar Saudiarabien, Kuwait, Bahrain och Förenade Arabemiraten emot ungefär lika många flyktingar som Mariehamn. Så närregionen kan inte bära en större del av katastrofen? EU skall betala 3 miljarder åt Turkiet i samband med flyktingkatastrofen. Är det bortkastade pengar?

Uppropsmakarna skriver: ”Argumentet man ofta och gärna använder mot immigration är kostnaden. Men all statistik visar att kostnaderna är kortsiktiga och koncentrerade”. Någon källa? Naturligtvis inte, då det är oerhört svårt att hitta någon. Tino Sanandaji, nationalekonom, som har studerat detta skriver: ”Samtliga akademiska studier om invandringens effekt på offentliga finanser i Sverige visar på en nettoförlust, inklusive Ekberg (1999, 2009, 2011), Gustafsson & Österberg (2001), Storesletten (2003), Ruist (2015), Ruist & Flood samt Aldén & Hammarsted (2016). Det existerar ingen svensk forskningsstudie som visar vinst för statskassan. Däremot pamfletter av ideologiska tankesmedjor där vem som helst kan påstå vad som helst.”

Sedan skriver uppropsmakarna ”men faktum är att om inte Sverige haft en omfattande arbetskrafts-, asyl- och flyktinginvandring under de senaste 50 åren så hade man inte haft råd med den välfärd och den infrastruktur man har idag”. Källor? Inga.

Vi kan vara överens om att arbetskraftsinvandringen exempelvis från Finland har varit väldigt positiv för Sverige. Men den kritiska frågan är hur den historiska och den aktuella flyktingpolitiken påverkar den svenska ekonomin i framtiden. Det är en helt annan sak.

Uppropsmakarna skriver i slutet: ”Vi menar att Finland idag tar emot alldeles för få kvotflyktingar och bör se över asylsystemet då det borde vara frikostigare…”. Kumlinge vill ta emot fler flyktingar än vad Saudiarabien, Bahrain, Kuwait eller Förenade Arabemiraten tar emot. De länderna anser att flyktingarna har ”fel” eller kanske en farlig religion. Ringer det verkligen inga varningsklockor hos uppropsmakarna? Vi försöker att påvisa risker, men ni presenterar bara tyckanden utan statistik eller källor.

Uppropsmakarna vill förändra samhället med ett sociologiskt experiment. Vill man bygga en brobank, så måste man göra en miljökonsekvensbedömning. Om man vill förändra ett samhälle så borde man göra en samhällskonsekvensbedömning. Vi anser att minister Nina Fellman (S), en av uppropsmakarna, snarast bör göra en sådan.

Minister Fellman berättade vid presentationen av budgeten att integration är som att laga en majonnäs. Man droppar lite olja, och vispar och droppar och vispar. Och allt ska bli bra. Så bra. Men problemet med att tillreda en majonnäs är att om du tar en enda droppe för mycket så kan hela majonnäsen skära sig. Vi tycker att såsen är bra som den är nu och vill inte testa om vi kan lägga till en endaste droppe.

Strategigruppen för Åländsk Demokrati

Stephan Toivonen

Johan Boman

Ulf Damsten

Nils Manelius

 

Fotnot: Nya Åland har gett insändarskribenterna möjligheten att besvara ovanstående insändare, men de har avböjt.