DELA

Sära på fotboll och friidrott

Läser med stort intresse i torsdagens (6/3) Nya Åland fiidrottens förslag till utbyggnad av WHA. Friidrotten påstår att både fotboll och friidrott kan bli kvar på WHA med en för båda fullskalig arena genom att bredda området österut med 3-5 meter. Men nu är sanningen den att 3-5 meter räcker inte utan det behövs minst 7,10 meter vilket innebär att häcken måste bort och likaså måste trottoaren mot Idrottsgatan bort eftersom den yttre löparbanan blir på trottoaren. För att skydda löparna mot trafiken måste det bli en säkerhetszon på några meter som i sin tur slutar med stadig mur eller plank och då är vi redan och naggar på självaste Idrottsgatan. Någon form av vek häck duger inte som skydd för idrottsutövarna med tanke på biltrafiken. Tror friidotten på fullaste allvar att Mariehamns stad skulle gå med på detta? Och vad skulle inte grannarna på Idrottsgatan säga då man får en mur eller ett plank framför sina fönster. Det torde vara som upplagt för protester, besvär och långbänk. En enbart utbyggd fotbollsarena den håller sig däremot på området innanför häcken.

Till breddningen på ca 7,10 meter har jag kommit fram till på följande sätt. Nuvarande gräsmattan mellan sargarna är 65,30 och skall breddas till 70 meter, 68 meter spelplan och

En meter var (minimum) för assisterande domarna gör en ökning på 4,70. Sedan har vi två nya löparbanor a 1,20 vilket blir 2,40 vilket blir totalt 7,10 meter. Nu har jag tagit i beräkning att västra sidan skall med skohorn tränga in dom båda nya banorna mellan räcket och huvudläktaren och då blir det nästan livsfarligt att löpa bl.a. häck för så pass nära blir man huvudläktarens betong och järn. Skulle man av säkerhets skäl inte få bygga två banor här utan även detta område skulle österut ja då är vi nästan inne i vardagsrummen hos grannarna på Idrottsgatan.

Så jag säger som jag har sagt hundratals gånger, fotboll och friidrott kan inte båda bli kvar på WHA

Olle Fonsell