DELA

Sara lyssnar på oss äldre

Det behövs politiker som talar för oss äldre och det finns många frågor att sätta fokus på, inte minst att vi räknas som en resurs i samhället och att åldersdiskrimineringen i arbetslivet motarbetas.

Vi är glada över att socialdemokraterna har en bra äldrepolitik, som går ut på att kvaliteten i äldreomsorgen ska vara stark, att det ska finnas boenden av olika slag och att det ska finnas tillräckligt mycket personal.

Att hemtjänst, färdtjänst och kollektivtrafik ska fungera och vara tillgänglig för äldre är viktigt för att äldre ska kunna bo kvar i sina hem. I många av dessa frågor har Sara Kemetter, vice ordförande i stadsstyrelsen och ordförande för Mariehamns socialdemokrater, varit aktiv och pådrivande.

Sara är ung och energisk, värnar om välfärdssamhället och ser möjligheter snarare än problem. I stadspolitiken upplever vi att hon lyssnar på oss äldre när vi delar med oss av vår erfarenhet. Därför får hon vår röst i riksdagsvalet.

Hillevi Ahlbeck

Eva Törnroos

Per-Åke Aspbäck

Inga-Britt Wirta

Guido Holmberg

Ann-Kristin Eriksson

Harry Karlsson

Karl-Johan Fogelström