DELA

Sansad språkdebatt gagnar svenskan

Den nya lagen om Ålands polismyndighet innehåller en mening som i debatten antagit näst intill mytiska proportioner. Det handlar om paragraf 1c, punkt 8 som specificerar att en av den nya polisstyrelsens uppgifter är att ”se till att alla delar av verksamheten fungerar på svenska”. I den efterföljande debatten har det framkastats att polismästaren härefter måste simultantolka sig själv och att det är ”slutsnackat” på finska i polishuset.

Vi moderater vill påminna om att den nya bestämmelsen helt enkelt handlar om att polisstyrelsen får ett tillsynsansvar för att verksamheten fungerar på svenska. De bestämmelser som reglerar ämbetsspråket på Åland finns sedan tidigare i självstyrelselagens 36 § och 38 §. Samma regler gäller som tidigare. Verksamhetsspråket, det officiella skriftväxlingsspråket och umgängesspråket med Ålands polismyndighet är svenska. I officiella sammanhang ska finska myndigheter förhandla och korrespondera med Ålands polismyndighet på svenska. Vad man använder för språk i inofficiella sammanhang är var och ens ensak.

Bestämmelsen i nya lagen om Ålands polismyndighet har tillkommit eftersom polismyndigheten verkar i en miljö med språkligt tryck från helfinska system, anvisningar och delvis finsk rekryteringsbas. Paragrafen är tänkt som ett stöd för polisen i kampen för mera svensk utbildning, mera svenska system och för att tillse att Ålands polismyndighet fungerar enligt självstyrelselagens språkbestämmelser.
Moderata lagtingsgruppen
Wille Valve (M)
Åke Mattsson (M)
Roger Jansson (M)
Johan Ehn (M)
Petri Carlsson (M)