DELA

Sansad debatt avgörande för förbättrad jämställdhet

Det hjälpte inte att två ledarskribenter satte sig ner och formulerade ett svar på min insändarreplik den 18 februari.

Duon Harald och Orre vill fortfarande inte vidkännas Wille Valves beskrivning av den så kallade jämställdhetsbonusens tilltänkta upplägg i insändaren den 12 februari.

Det är sannerligen inte en petitess att Nya Åland försvarar ett socialdemokratiskt beslut från 2017 om att göra bonusen permanent i stället för att följa den politiska referensgruppens ståndpunkt 2015 om att bonusen skulle utfalla en gång, det vill säga som belöning för jämställda listor i lagtingsvalet 2019.

Mitt beslut, förankrat via tre stycken så kallade överläggningar med hela den politiska landskapsregeringen, banar nu vägen för mera effektiva åtgärder som leder till ökad jämställdhet inom politiken. Det är inte ett särskilt vågat löfte att nämnda åtgärder ska ge ett bättre utfall än försöket med nämnda bonus. Eller som forskaren Johanna Rickne konstaterar i denna tidning den 19 februari: det bonussystem, som nu avskaffats, saknade förutsättningar att fungera. Vill passa på att tacka tidningen för artiklarna om vikten av ökad jämställdhet. Min ambition är att mina tre döttrar ska få uppleva ett jämställt Åland och ett avgörande steg i den riktningen är just ökad kvinnlig representation i politiska organ. Det är i sammanhanget av avgörande betydelse att media alltid värnar om en sansad samhällsdebatt, även då lusten att halshugga meningsmotståndare är som starkast.

 

HARRY JANSSON (C)

 

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Jag hävdade att den specifika frågan om bonusen är något som ska betalas ut en eller fyra gånger är en petitess och jag försökte hålla fokus på jämställdhetsbonusen som sådan.

Den som för övrigt läser Wille Valves (MSÅ) insändare från den 12 februari kan notera att han försvarar jämställdhetsbonusen. Han vill att den enskilda bonusen ska vara med i den utdelning som görs efter valet 2023.

Det fina i Harry Janssons kråksång är att han gör det klart att han har en ambition att hans tre döttrar ska få uppleva ett jämställt Åland. Det hoppas även undertecknad.

Eftersom Harry Jansson sitter på en maktposition i Centern, ett av flera partier som har en uppförsbacke framför sig för att åstadkomma en jämlik kandidatlista och en mer jämlik lagtingsgrupp, ska det bli intressant att följa hur han jobbar för att nå ambitionen.

EMMA HARALD