DELA

Sans och balans

Vår vardag var närhet och öppenhet men sedan snart ett år tillbaka har livet begränsats och präglats av restriktioner och rekommendationer om avstånd, resor, handsprit, munskydd, med mera. Jag har tillsammans med sakkunniga informerat om landskapsregeringens hållning i många frågor vid många tillfällen. Det kommer jag att fortsätta att göra.

Rekommendationen om sju dagars frivillig karantän efter resa till riskområde är glasklar. Lika klart är att näringsminister Fredrik Karlström agerat oförsiktigt och oklokt när han valde att inte följa rekommendationen.

För alla och envar som lojalt avstått umgänge och resor lämnar Karlströms agerande en bitter eftersmak. I offentligheten har han emellertid bett om ursäkt och visat ånger.

Det behövs sans och balans också i bedömandet av en människas handlingar. Karlström är en tillgång som näringsminister och behövs i regeringens pågående omställningsarbete. Han har mitt förtroende.

VERONICA THÖRNROOS

LANTRÅD