DELA

Sanningens minut

Johan Ehn (M) och Christian Nordas (L) förklarar sin syn på socialnämndens nedskärningar och stadens ekonomi med följande logik. De ramar som stadsfullmäktige givit socialen för att de ska spara ca 350.000 euro behöver stadsstyrelse och fullmäktige inte ta på allvar.
Dem behöver man inte följa säger Ehn. En grund för diskussion säger Nordas. Samma ramar krävde samma partier att Igge Holmberg (S) i socialnämnden måste följa. Ramarna är med andra ord inte så viktiga nu när det visar sig att de innebär drastiska försämringar i den sociala servicen till stadsborna. Ramarna gäller tydligen bara ibland för moderater och liberaler men alltid för socialdemokrater

Ehn och Nordas kan absolut inte tänka sig en justering av skatteprocenten. Det är enligt dem inte rätt medicin för att rädda den sociala servicen och personalen i staden. Däremot kan de tänka sig en höjning av fastighetsskatten. I budgeten för 2011 är fastighetsskatten till 225.000 euro. Den måste i så fall mer en fördubblas för att täcka socialnämndens behov. Stackars fastighetsägare som ska betala den sociala servicen i Mariehamn om moderater och liberaler får som de vill.
Barbro Sundback (S)