DELA

Sanningen om Wakefield

I en insändare (Nyan.ax 2013-10-03) spekulerar Iris G-H om vacciner och den verkliga orsaken till att Andrew Wakefield fråntogs sin läkarlegitimation.
Nu behöver man inte spekulera i orsakerna eftersom all information finns tillgänglig. Orsaken var inte hans, sedermera återkallade, artikel i The Lancet” i sig, utan det enkla faktum att han gravt brutit mot läkaretiken i sin forskning.

I de flesta länder regleras medicinsk forskning av en etisk nämnd som skall garantera att forskning bedrivs på ett etiskt försvarbart sätt.
Wakefield hade inte fått godkännande för sin forskning och inom ramen för denna utsatte han barn för onödiga och plågsamma medicinska ingrepp, bara för att samla prover. Vidare tog han blodprov på gästerna vid sonens födelsedagskalas. Det finns en video där en skrattande Wakefield själv berättar hur barnen, det minsta 4 år gammalt, svimmade och spydde.
Har du Iris sett den videon?

Även John Walker-Smith, som var en av medförfattarna till studien, fråntogs sin legitimation, men fick den tillbaka efter att han under ed svurit att Wakefield fört honom bakom ljuset.
Frikännandet av Walker-Smith är inget frikännande av Wakefield, snarare tvärtom.
Lika litet är enskilda domslut i USA och Italien något bevis för en koppling mellan vacciner och autism. Tvärtom, i dagsläget finns inga hållbara medicinska bevis för ett sådant samband.

Till sist. Du hänvisar till en artikel, ”Identification of Unique Gene Expression Profile in Children with Regressive Autism Spectrum Disorder (ASD) and Ileocolitis”.
Kan du vara snäll och förklara hur denna artikel stöder Wakefields tes?
Anders Gustafsson