DELA

Sanningen om de 600

I debatten om kollektivtrafik har framkastats att det skulle vara enbart 600 personer som utnyttjar stadsbussen. Med andra ord frågar man sig varför man skall upprätthålla något som bara utnyttjas av så få personer. Problemet med denna siffra är att någon statistik över individer inte finns.
Siffran 600 kommer man fram till om man tar den totala trafikmängden, delar med antal arbetsdagar i året och sedan per två, eller underförstått: Det är alltid samma personer som åker alla dagar och exakt två gånger. Man drar alltså slutsatser som saknar stöd i källmaterialet.

Åkandet uppvisar stora säsongvariationer och vill man syssla med sifferexercis kan man likväl ta siffran för februari 32.779 åk, dividera med antalet arbetsdagar (21) och dividera med två och få 780. Problemet är att det kan likväl vara bara 390 personer som åker fyra gånger per dag, eller 1561 personer som åker en gång, exempelvis för att man åkt in på jobb, men tar bussen hem för att man handlat i stan. Eller varför inte 6243 som åker var fjärde dag pga samåkning?
Hur man än räknar, så är siffran låg. Om vi skall kunna minska vår ganska deprimerande olycksstatistik (där Mariehamn står för merparten av alla olyckor på Åland) måste vi höja andelen gång, cykel och kollektivtrafik, inte byggas fast oss i ett ensidigt beroende av biltrafik.
Anders Gustafsson