DELA

Sanning eller konsekvens

Sanning eller konsekvens är en gammal sällskapslek, som innebär att om man inte väljer att svara sanningsenligt på en ställd fråga, så kan det bli otrevliga konsekvenser. Eftersom Mikael Staffas valt att sprida osanningar om kortrutten, så är nu konsekvensen att jag måste avslöja lögnerna.

Först och främst återupprepar Staffas den lögn som Regeringen skapat för att motivera skövlingen på Gripö och bron över Spettarhålet. Det finns inga hinder för att med dagens teknik köra en färja från Svinö till Degerby. I Danmark färdigställs just nu en helt eldriven färja, som döpts till Ellen. Den är 59,4 m lång och 13,4 bred. Den kan göra maximalt 15,5 knop och kommer att kunna köra över 20 sjömil (nm) utan laddning. Den kommer att trafikera Aerö på två olika linjer varav den längsta är på 10,7 sjömil. Sträckan körs tur och retur utan mellanladdning. Se e-ferryproject.eu

Världens första helt batteridrivna färja Ampere i Norge, 80 m lång och 20 m bred, trafikerar en sträcka på sex km med bara 260 kWh batterikapacitet. Det är lätt att montera in större batterier. Electra i Nagu har 1000 kWh, vilket skulle räcka för närmare 24 km eller ca 13 sjömil med Ampere.

När det gäller avståndet från Svinö till Degerby så stämmer inte det heller. Staffas påstår att det är 10500 m vilket skulle motsvara 5,7 sjömil. Sträckan är 4,6 sjömil eller 8520 m mätt både på sjökort och på Google maps. Staffas har plussat på med 2 km.

Att det inte skulle gå att med dagens teknik köra fossilfritt på alla skärgårdslinjer är inte heller sant. Nej, man kan inte idag köra batteridrift på alla linjer men det finns flera alternativa miljöbränslen. Det är kanske förvillande att det finns så många alternativ? Det finns biodiesel av typ HVO, FAME och RME. Dessutom finns det metanol och biogas. Helt nyligen har vätgas blivit godkänt för fartyg. Vätgas används till bränsleceller för att generera el, alltså ren eldrift men utan batterier.

FAME-bränsle finns på Åland i form av fiskdiesel, vars användning tyvärr stoppas av en oförstående miljöminister, som påstår att ett bränsle skall ha certifikat, vilket inte stämmer. Istället finns det normer, som bränslet kan anpassas till, dock utan att det är ett krav. Fiskdieseln följer normen EN14214. De gamla färjornas maskiner är byggda för tjockoljedrift och kan köras direkt på fiskoljan utan att den görs till dieselbränsle.

Biogas skulle kunna tillverkas på Åland om viljan fanns hos LR. Det blir samma gas som i LNG men helt biologisk. Den behöver inte frysas ner till flytande form (LBG) utan kan hanteras som i fordon i komprimerad form. Fullt användbar för färjor. Det finns ingen anledning att vänta i 20 år! Bara att välja ur katalogen.

Hur sjutton räknar Staffas antalet färjor? För att klara kortrutten måste det byggas en extra färja för att betjäna Sottunga, helt i onödan. Och hur kommer Staffas ner till fyra färjor? Kortrutten förutsätter att linjen från Hummelvik slutar på Kumlinge, sedan ny färja till Brändö. Om Åva – Osnäs skall vara kvar blir det tre färjor. Södra linjen behöver fyra med den nya Sottungafärjan om inte Galtby linjen skall läggas ner. Tvärgående behövs om tvångssammanslagningen av kommunerna genomförs. Summa åtta färjor!

Till sist måste jag bemöta Staffas osmakliga påhopp på Natur & Miljös utredning och medborgarinitiativ. Det finns ingen dold agenda, den är helt öppen: Skydda miljön! Dessutom värnar N&M mer om skärgårdsborna och skärgårdstrafiken än LR.

JAN GRÖNSTRAND