DELA

Sänkta hastigheter

Det står i måndagens tidningar att farten ska sänkas till 40 km i timmen på många vägar. En fråga som då infinner sig som inte blir klar hur jag än läser är avsnittet: ”Västra Ytternäsvägen och Järsövägen från Öhbergsvägen och söderut”.
Menas det att farten ska sänkas ända ut på Järsöbron till Lemlands gräns? För som det är nu är sista avsnittet 70 km i timmen i Mariehamn.

Frågvis