DELA

Sänk till högst 80 på våra landsvägar

Det finns ett enkelt sätt att sänka koldioxidutsläppen från vår biltrafik.

Sänk hastigheten.

På köpet minskar man risken för trafikolyckor med allvarliga följder, man minskar djurs lidande, man sänker tempot i vår stressiga tillvaro och man minskar på slitaget på fordon och vägar.

Ja, vad blir följderna om man sänker högsta tillåtna hastigheten från 90 kilometer i timmen till 80, eller alternativt låter bashastigheten 70 även gälla som högsta tillåtna hastighet?

Det vill Ålands socialdemokrater låta utreda, och jag är glad att partikongressen i lördags kunde godkänna min och Ingemar Johanssons motion.

Påståendena ovan är en hypotes, men troligtvis kan vi se de följderna om tempot på våra landsvägar tas ner. Och det är inga små vinster man kan göra med så enkla medel som att skylta om. Förutsatt att trafikanterna är positiva till en sådan ändring och följer den. Just den saken bör utredas, liksom kostnaderna för att skylta om från 90 till 80, eller helt enkelt ta bort 90-skyltarna.

En nackdel med 70 på de vägar som byggts för en hastighet på 90 är förstås att efterlevnaden av reglerna känns mindre motiverad. Med 80 är skillnaden mindre, men ger ändå större marginaler till att undvika olyckor.

Förlusten i tid för bilisten är negligerbar på våra korta vägsträckor, som dessutom har hastighetsbegränsningar längsmed landsvägssträckorna. Dessa begränsningar innebär förstås också att medelhastigheten även i dag är långt i från 90 och man kan hävda att miljövinsten blir ytterst marginell.

Men kanske ett litet steg också har betydelse i det stora hela, och ändrar vårt sätt att tänka lite grann. Låt oss se seriöst på förslaget.

ULF WEMAN (S)