DELA

Sänk skatten med flitpengen

Jag tycker att det känns kul att mina insändare om beskattningen på Åland har fått en hel del respons och jag skall ärligt säga att jag avsiktligt varit ganska provokativ. Jag skall nu kort försöka sammanfatta varför jag vill sänka skatten och även ge ett konkret förslag på hur man kunde genomföra detta. Min förhoppning är att även socialdemokraterna gillar förslaget eller alternativt kommer fram med ett bättre förslag.

1. Det är inte skatten utan arbete som skapar välfärd
2. Det är rättvist att få behålla det som man förtjänar via arbete
3. Den som betalar mycket skatt är mer solidarisk än den som betalar lite skatt
4. Det ligger i samhällets och medborgarnas intresse att främja arbete och produktion

Tack vare flitpengen och självstyrelsen så har vi en fin möjlighet att sänka kommunalskatten och därmed främja arbete och produktion på Åland utan att det drabbar den kommunala servicen. Tanken bakom systemet med flitpeng var ju också att Åland skulle uppmuntras att främja näringslivet och den ekonomiska utvecklingen. Jag tycker att informationen i tabellen här intill visar att Ålands befolkning under lång tid arbetat och producerat väl och därmed gjort sig förtjänta av en uppmuntrande skattesänkning.

Tack vare ålänningarnas stora flit under de senaste 14 åren har landskapet Åland nu fått ihop en flitpeng på sammanlagt hela 197 miljoner. I genomsnitt har den varit 14 miljoner per år. Nuvarande Ålandsavdrag på 5 procent innebär att kommunalskatten sänks med cirka 3,5 miljoner eller med en knapp procentenhet. Eftersom kommunerna kompenseras av landskapet (via flitpengen) så drabbas inte den kommunala servicen av skattesänkningen. Pengarna går i praktiken från landskapsbudgeten till skattebetalarnas plånböcker. Varför inte passa på att öka Ålandsavdraget till 10 procent nästa år så att skatten sänks med ytterligare 3,5 miljoner. Sju miljoner är ändå bara hälften av vad flitpengen i genomsnitt varit de senaste 14 åren.
Anthonio Salminen (fs)
http://tonysalminen.blogspot.com/

Årtal Klumpsumma Flitpeng Sammanlagt
År 1993 100 895 249 100 895 249
År 1994 112 966 150 112 966 150
År 1995 108 212 095 8 349 798 116 561 893
År 1996 128 797 435 6 921 101 135 718 536
År 1997 128 832 658 7 362 837 136 195 495
År 1998 139 852 596 8 705 190 148 557 785
År 1999 152 546 449 9 430 340 161 976 790
År 2000 182 331 612 11 203 531 193 535 143
År 2001 167 546 199 9 013 355 176 559 554
År 2002 160 417 850 6 754 584 167 172 434
År 2003 160 521 258 11 848 146 172 369 404
År 2004 165 275 919 16 652 173 181 928 092
År 2005 181 777 319 20 997 666 202 774 985
År 2006 181 723 061 20 508 069 202 231 130
År 2007 196 959 813 35 060 129 232 019 942
År 2008 205 900 534 24 197 657 230 098 191
Summa 2 474 556 196 197 004 577 2 671 560 773
Medeltal 154 659 762 14 071 755 166 972 548