DELA

Sänk inte livsmedelsindustrin

Bästa politiker, äventyra inte livsmedelsindustrin på Åland!

Framtiden för den åländska jordbruksnäringen och livsmedelsindustrin är dyster ifall landskapsregeringen inte höjer sitt anslag för LBU-programmet. Förra programperioden från 2007-2013 bidrog landskapsregeringen med 41 miljoner euro. Nästa programperiod från 2014-2020 har landskapet planerat sänka sin medfinansiering till 33 miljoner euro. Genom att sänka stödet, drabbas både bönderna, miljön och livsmedelsindustrin hårt. Nästa programperiods miljöstöd har inte tillräckligt med pengar, så det är väldigt urvattnat och flera tilläggsåtgärderna är borttagna.

Miljöstödet kom till 1995 och då sades det att det skulle ta 20 år innan man nådde målet, nu när vi nästan är i hamn väljer landskapsregeringen att plocka bort många miljöåtgärder som fungerat bra. Miljöstödet är en kompensation för jordbrukaren för det mer arbete och extra utgifter bonde n har. Tidigare kunde man läsa i dagstidningarna att Åland ville vara en grön ö. Det rimmar illa med den miljöstödsprogram landskapet tänkt gå in i. EU:s jordbrukspolitik med låga priser och kompletterande stöd gäller även på Åland. Vi lever i en global värd där maten fraktas hit och dit, och de åländska livsmedelsprodukterna säljs på Åland samt exporteras i huvudsak till Finland men även till Sverige. Ifall åländska bönder får sämre villkor än våra fastländska kollegor har vi svårt att konkurrera på samma marknad och i värsta fall kan det betyda att vi jordbrukare måste sluta med det jobb vi älskar och vill göra, och då påverkar det hela livsmedelsindustrin.

Av ÅCAs 14-15 miljoner liter mjölk kommer 9 miljoner liter mjölk från familjejordbruk. Genom att avveckla avbyteriet, sänka på stöden, gör våra politiker det omöjligt att fortsätta bedriva jordbruk på Åland. De som har nyinvesterat har gjort likviditetskalkyler som är byggda på våra nuvarande LBU-program. Genom att d rastiskt ändra på jordbruksstöden kan det betyda att likviditetskalkylerna inte håller.
Min förhoppning är att politikerna får upp ögonen för jordbrukets betydelse för hela Åland. Ålands livsmedelsindustri står för 45% av åländska exportpengarna. Jordbruket skapar ca 2000 arbetstillfällen på Åland. Jordbruket håller landskapet öppet och gör att Åland har ett högre turismvärde. Vi bönder vill även i fortsättningen kunna producera hög kvalitativa råvaror till livsmedelindustrin, produkter för konsumenter, vi vill fortsätta det miljöarbete som påbörjades redan då vi gick med i EU och genom våra produkter skapa ett PR namn för Åland, där tex Smakbyn går i spetsen. Genom att inte sänka LBU -anslaget – möjliggör politikerna att livsmedelindustrin på Åland kan fortsätta finnas till .
Yvonne Mattsson ,
mjölkproducent,
ÅPF:s kvinnoutskottsordförande