DELA

Sänk hastigheten nära skolor

Våren är här och vägarna fylls av cyklar och hästar och joggare och… skolbarn. Samtidigt vaknar också lusten hos många att trampa litet extra på gaspedalen. Vilket kanske inte är så lyckat i alla sammanhang. Framför allt inte i närheten av skolorna.
Det märkliga är att vi på Åland verkar strunta i just barnens säkerhet. Medan omvärlden anser att maxhastigheten vid just skolorna ska vara 30 km/h och skärper straffpåföljden där, verkar myndigheterna mest nöja sig med att bara fundera på saken här på Åland.
Och det har man gjort länge. I december 2001 publicerades landskapets utredning "Trafiksäkerhetsplan för Åland åren 2002-2010" där man b la listar upp ett antal säkerhetsproblem runt skolor runt om i landskapet. I många fall föreslås också konkreta åtgärder, som att sänka hastigheten till 30 km/h mellan 7 och 17.

Sedan dess har inte så mycket hänt vad det verkar. I varje fall inte utanför Ödkarby skola i Saltvik. Där är det fortfarande 70 km/h som gäller. Utom precis framför skolan där maxhastigheten är 50 km/h. Trots riktigt dålig sikt. Och trots att kommunstyrelsen begärt om fartsänkning i september förra året. I landskapsregeringen sover man vidare, oförmögna att få upp några stackars skyltar. Inte ens den föregående trafikministern fixade det, trots bosättning i kommunen, en bakgrund som kommuntekniker där och aktiv sedan länge inom kommunpolitiken.

Enligt min mening borde man i brådskande ordning se över trafiksituationen vid samtliga skolor i landskapet och omedelbart sänka hastigheten till 30 km/h 24/7 på alla vägar i omedelbar anslutning till skola. Samt toppa det hela med bumpers eftersom de flesta ändå struntar i en korkad skylt. Jag är ingen vän av vägar översållade med farthinder men skolbarnens säkerhet måste gå före lite skumpande och påtvingat krypkörande.
Utbyggnaden av GC är också viktig. I stället för att bråka om GC genom obefolkade skogsavsnitt längs landskapets vägar borde man i gott samförstånd bygga GC i anslutning till alla skolor i första hand. Revirstriderna tjänar ingen på, framför allt inte ungarna. Det är svårt att inse de oerhörda byråkratiska och politiska problemen när ens barn, eller man själv för den delen, ligger under en bil.

Vakna trafikministern! Måste det verkligen hända en olycka innan ni äntligen reagerar därborta i borgen?
Erik Schütten