DELA

Sänk blicken, Fredrik

Om man räknar patienter som individer och inte som statistik, som Fredrik Lindqvist gör, så betalar en patient med god ekonomi en procentuellt mindre avgift än en låginkomsttagare sett i relation till deras disponibla inkomster. Frågan är ju om vi skall prioritera en rättvisa i euro och cent, eller om vi skall ha en rättvis välfärd för alla.
Faktum är att i dagens system med självrisker, klippkort och kostnadstak är det alltid låginkomsttagarna som har den kännbaraste kostnaden. Det gör att många fastnar i låginkomstfällan helt enkelt för att dom inte har råd att ta sig upp därifrån.

Vilket i sin tur kostar enorma belopp för vårdapparaten i form av alkoholproblem, stressrelaterade sjukdomar och utbrändhet, samt barn som
far illa av att föräldrar mår dåligt.
Det finns (tyvärr) fattiga även på Åland, sänk näsan under horisonten så ser du dom, Fredrik!
Men, snål spar och fan tar, som alltid.
Jan Liljehage