DELA

Sänk anslaget för landsbygdens utveckling

Under detta år har en intensiv debatt om jordbruket inletts. Kanske den första någonsin. Många har upprörts av olika skäl.
Det är bra att vi kan ha en öppen och fri debatt om allt och i detta ingår också de ekonomiska stöden till lantbruket och bönderna. Den fria debatten är grunden för ett demokratiskt och fritt samhälle.
Socialdemokraterna har i samband med budgeten sagt följande. Vi anser att anslaget för programmet för landsbygdens utveckling inte skall höjas. Därför föreslår vi att anslaget sänks med 1,6 miljoner. Landsbygdsprogrammet sträcker sig från 2007 till 2013.
När socialdemokraterna var med i regeringen godkände vi att det sjuåriga programmet skulle få kosta 56.943.509 miljoner euro. Av detta belopp står de åländska skattebetalarna för 39.463.576 ( 70 %) miljoner euro och resterande 17.479.576 (30 %) miljoner euro kommer från EU.
I budgeten för 2010 föreslår den lib-centerstyrda regeringen att totalbeloppet för 2007 till 2013 höjs till 59.215.725 miljoner euro. Den åländska andelen blir då 41.118.901 miljoner euro och EU:s andel stiger till 18.096.824 miljoner euro.
Detta är rena fakta. Socialdemokraterna anser att anslaget skall ligga kvar på den ursprungliga nivån dvs 56.943.509 miljoner euro. Anslagshöjningen är uppseendeväckande med tanke på alla andra verksamheter som regeringen skär i.
I detta fall innebär det dessutom att miljöstödet minskar och det s.k. kompensationsbidraget ökar. En försämring med tanke på miljön. Miljöstödet borde utvecklas istället för att minska lantbrukets skadliga utsläpp i våra vattendrag.
Nu vill regeringen omvandla stödet till ett bidrag. Kompensationsbidraget är ett utkomststöd och påverkar inte jordbruket utan enbart bondens plånbok.

Att det åländska lantbruket skulle hotas av undergång om man inte höjer anslagen enligt nuvarande regerings planer är inte en lätt överdrift utan en kostsam överreaktion.
Socialdemokraterna står vid sina beslut och tar ansvar men vi kan inte acceptera att ytterligare miljoner späds på till jordbruket när alla andra förväntas ta sitt ansvar genom att spara och hålla igen.
Barbro Sundback (S)