DELA

Sanera i kurserna Medis

Medis är i behov av mera pengar för sina kurser, kan så vara. Jag håller dock med ”Pensionär i skärgården” att Medis behöver fundera vad som är kurser och vad är fritidssysselsättning för vuxna.

Jag anser att vad som behöver göras är att, se på vilka kurser som är viktiga i utbildningssyfte såsom svenska för invandrare, språkkurser, datakurser mm. När det gäller fritidssysselsättning så kan många av kurserna falla på föreningarna som finns i kommunerna.

Jag har här några exempel som jag anser att behöver ses över, sjunga i kör i tio till femton år i Medis regi. Den som leder kören kan ju sitt jobb från första början och de som sjunger i körerna kan efter ett par år fortsätta på egen hand.

Dessa deltagare är tillräckligt många för att kunna dela på kostnaderna för körledarna. Resor finns på programmet som jag ifrågasätter och odlarkurser i så enkla saker som örter kan var och en lära sig utan Medis lärare. Det finns så mycket litteratur i ämnet både i bokform och på nätet.

Medis arrangerar åtminstone 16 olika yogakurser det betyder att det skulle vara en i varje kommun. Övriga anordnare av yoga finns ett antal, jag anser att yoga hör hemma i en föreningsverksamhet och hos företagare, så utbudet finns.

Kurser för 10–15- åringar hör hemma hos fritidsledarna i kommunerna som kan ordna kurser och sysselsättning för barn. Jag nämner bara några exempel här, det finns säkert flera än de jag har nämnt som inte är viktiga i utbildningssyfte.

ULLA-BRITT DAHL

LIB. I SUND