DELA

Sandra Listherby är en del av framtiden

Det finns få saker som gläder mig så mycket i mitt politiska värv som när nya generationer politiker ställer upp i val och vill vara med och bygga framtiden och ett modernt Åland. Sandra Listherby hör till den nya generationen politiker.

Sandra är född och uppvuxen i Finström men är en världsmedborgare som bott bland annat i Hongkong och Australien. Det är erfarenheter som Sandra haft nytta av i yrkeslivet men som också gett en djup förståelse för nödvändigheten av den nordiska välfärdsstaten.

Det finns många frågor av betydelse för Åland som måste få en lösning i Helsingfors så som självstyrelselagsrevisionen och skattegränsen. Samtidigt behöver Åland och Finland hantera den alltmer utmanande samhällsekonomin för att säkra välfärden i framtiden, intensifiera den gröna omställningen och hållbara tillväxten samt ha ett helhetsgrepp när det gäller säkerhetspolitiken. Sandra skulle bli en utmärkt åländsk representant i riksdagen.

Katrin Sjögren

Ordförande, Liberalerna