DELA

Sanda med måtta!

Varför denna hemska sandning på gc-vägarna? Det är ju omöjligt att ta sig fram med spark eller pulka.
Stadens styrande kunde tänka på att det finns andra än bilister som rör sig på stan. Som det är nu tvingas vi med spark ut på stora vägen, för där pressar bilarna ner sanden så det går att komma fram. Men så skall det väl inte behöva vara?
Det var så jättefint för några dagar sedan, innan tekniska verken kom på att man skulle sanda. Då kom man in till stan i ett huj.

Varför kan man inte göra som det gjordes förr, att man sandar bara ena halvan av gc-vägen eller trottoaren, så det är tryggt för fotgängare samtidigt som vi med spark och småbarnsföräldrar med pulka lätt kan ta sig fram. Det tror jag väldigt många skulle uppskatta, så det hoppas vi på.

Ödmjukt tacksam