DELA

Samverkan, Löfström!

Riksdagskandidat Mats Löfström sitter i Bryssel och driver riksdagsvalskampanj på Åland genom att läsa och kommentera riksdagsledamot Elisabeth Nauclérs blogg. Genom en formulering i bloggen om riksdagens behandling av produktionsstödet till vindkraften gör han en slutsats om att Elisabeth Nauclér skulle bete sig handfallet i fråga om vindkraftsfrågan. Frågan om de administrativa kostnaderna måste ändå i sammanhanget beaktas som en detalj som borde lösas i överenskommelse mellan landskapsregeringen och den ansvariga energimyndigheten.
Eftersom jag är en del av regeringspartierna i Ålands lagting och följer frågan på nära håll, tycker jag att Mats Löfström har fel. Elisabeth Nauclér har under flera år arbetat mycket konstruktivt med vindkraftsfrågan och gjort sitt yttersta tillsammans med landskapsregeringen för att lösa frågan så att åländska vindkraftsproducenter också ska kunna ta del av stödsystemet för vindkraft. Nu har man kommit så långt att lagarna behandlas i lagtinget och i riksdagen. Om allt går väl ska systemet vara i kraft från 1.1.2016 och vindkraften på Åland därefter utvecklas starkt så att vi efter att planerade projekt är utbyggda får en självförsörjningsgrad på vindkraft upp till 65-70%. Det är en fantastiskt bra utveckling där vinnarna är miljön och den hållbara utvecklingen.
I dessa för Åland stora frågor ska vi inte osakligt kritisera varandras insatser. I stället ska vi tacka för den positiva utveckling vi nu snart kan uppnå och tillsammans från åländsk sida arbeta oss framåt i andra viktiga framtidsfrågor. Samverkan, Löfström, inte småaktigheter.
Sara Kemetter (S)
Riksdagskandidat