DELA

Samverkan i Saltviks kommun

Under valrörelsen kom det fram allt tydligare att den åländska byapolitiken sakta men säkert håller på att vittra sönder. Kommunövergripande frågor blir alltfler, kommunresurserna blir i olika omfattning alltmer ansträngda för de åtaganden som landskapet ålägger kommunerna. Insikten om nödvändigheten av ett samarbete över gränserna tycktes bli en allmän politisk egendom under valsamtalen och debatterna.

Men det är klart att det tar tid att ändra ett system som satt sig i generationer. Tydligt är att gamla sedvänjor och den sorts svågerpolitik som små kommuner alltid tvingats leva med ingalunda har gått i graven. För att vinna mandat och komma in till maktens grytor kan man visserligen före valet ingå valsamarbeten och lösa allianser, men att sedan visa respekt för det man gick till val på är en annan sak.

Centern i Saltvik visar sig nu vara en sorglig företrädare av just den byapolitik och svågerpolitik som samarbete över gränserna är tänkt att förändra och förvandla till en mer genomskinlig, mer trovärdig och mer nutidsanpassad attityd till demokratin. Norra Ålands Socialdemokrater gick till val på en stark medvetenhet om förstärkt samarbete över alla gränser och med en önskan om att politikerna inte skulle vare sig glömmas bort av, eller själva glömma bort, väljarna. Tråcklandet med posterna i kommunstyrelsen och det antydda och troliga tillsättandet av personer som inte ens ställde upp i valet för eget mandat visar att i varje fall Centern i Saltvik hoppas på att valets idéinnehåll skall vara lika bortglömt som alla valaffischernas mer eller mindre klichéartade utspel.

Men NÅS glömmer inte. Vi som valde att ställa upp för (S) i Finström, Sund, Geta och Saltvik kommer inte heller att låta demokratins taskspelare glömma att vi finns. Till (C) i Saltvik har vi ett entydigt budskap: respektera er själva som demokrater och låt valresultatet slå igenom vid tillsättningen av kommunstyrelsens nya plenum. Låt bli att återfalla till byhövdingstadiet. Vikingabyn till trots har tiden inte stått stilla i den politiska verkligheten.

Enstaka makthavares egenvälde är och förblir ett avslutat kapitel. Vakna Saltvik, världen ser inte ut som en vikingaby med höga palissader utan insynsmöjlighet från omgivningen. Se möjligheten till ett djupare samarbete mellan Saltviksbor, oavsett politisk identitet, som en tillgång. Ta tillfället i akt att ge syn för sägen i valrörelsen att ”vi måste samverka för det gemensamma bästa”. Det sker inte genom att utestänga utan genom att inkludera. Att spara pengar genom att göra den politiska basen smalare och maktutövningen koncentrerad på ännu färre händer brukar sällan kosta mindre. Bredare och kostnadseffektivare lösningar kan bara uppnås genom representation från största möjliga bredd av väljarna och deras representanter.

NÅS stöder helt och hållet Saltviks (S) rättmätiga krav på skälig representation i kommunstyrelsen.
Norra Ålands Socialdemokrater (NÅS)