DELA

Samverkan för Östersjön

Jag vill gratulera Östersjöfonden och Anders Wiklöf till att ha hållit det gemensamma mötet med de privata fonderna för Östersjöns miljö.
Det är precis det som behövs, nämligen ett samarbete mellan alla aktörer för att nå bästa möjliga resultat.
Det är också just det jag har jobbat för och kommer att fortsätta med. Särskilt övergödningen, där det gäller att bekämpa fosfors, både tillrinning och minskning i havsmiljön, är ett av de viktigaste områdens där det behöver tas krafttag.

För att nå resultat krävs både små som stora insatser. Små insatser görs på lokal och regional nivå. Där kan enskilda personer, organisationer, kommuner osv delta. Större insatser görs på regional, nationell och internationell nivå. Dessa större insatser behöver koordineras och resurser samlas för att använda bästa möjliga teknik och metoder för att nå resultat.
Tillsmmans kan de privata och offentliga intressenterna göra mycket och nå resultat som vi ser i form av en Östersjö i bättre miljöskick än just nu!
Folke Sjölund
254 till lagtinget, 624 i Mariehamn