DELA

Samutnyttja båtarna

Landskapsregeringen slösar i spartider.
I budgeten togs ett anslag upp för inköp av en arbetsbåt som även ska användas av polisen. Detta anslag föreslog liberalerna i en budgetmotion att skulle utgå. Landskapsregeringspartierna röstade igenom båtköpet utan att bry sig om den fakta som framfördes som argument emot båtköpet. Poliserna har marginell användning av den planerade båten utan skulle behöva en patrullbåt. Det finns ett flertal samhällsägda båtar, som i många fall används mycket lite. Bla.flera präktiga arbetsbåtar som är stationerade runtom på Åland och lyder under oljeskyddet.

För trafikavdelningens behov kan oljeskyddets båtar samt miljövårdsbyråns nya båt nyttjas. Att gemensamt nyttja de båtar som redan finns är bättre än att investera i en båt som kräver resurser i driftsbudgeten kommande år. Vad som behövs är att användandet samordnas samt en prioriteringsordning vem som har första prioritet om två behöver båten samtidigt. Liberalerna anser att köpet av den nya arbetsbåten är resursslöseri i dessa spartider när varje slant som används bör vara välmotiverad!
Liberala lagtingsgruppen