DELA

Sämsta betyget

Finlands regering har avslutat full jour för svenskspråkiga i Vasa och förvisar svenskspråkiga österbottningar till totalfinska Seinäjoki 80 kilometer bort. I experimentsyfte belägger regeringen Åbolands färjor och förbindelsebåtar med oskäligt höga avgifter vilket gör det omöjligt att bo och bedriva någon som helst form av näring där. Man sköter inte halkbekämpning på vägarna vilket skördar mänskoliv och skapar massor farliga situationer. En massa försummelser från regeringens sida resulterar i att mången annan och undertecknad ger er Finlands genom tiderna sämsta betyg. Det vill säga, gör er inga ärenden och pocka inte på inbjudan till svenskspråkiga områden någonstans i Finland och landskapet Åland.

Kurre i Jurmo