DELA

Sämre villkor för åländsk skog

Energistöd från förstagallringar har politiskt stötts och blötts under senaste landskapsregerings regeringsperiod.
För att minimera vårt oljeberoende har Ålands landskapsregering med löften från lantrådet till berörda ministrar inom regeringsmajoriteten lovat att stöda uttag av energivirke enligt finsk modell med anslag i ordinarie budget, eller tilläggsbudget för år 2007.

Näringsministern har däremot satt hela sin prestige i att vägra insända ansökan för notifiering till EU, eller anslå medel i budgeten för dylik miljöåtgärd.
Från början av år 2008 står en ny träbränsle/bioenergipanna klar för drifttagning som minimerar vår import av tung brännolja till Åland.
Den åländska ungskogen trängtar idag efter röjning/gallringsåtgärder.

Vi riktar därför en öppen fråga till hela Ålands Landskapsregering. Varför skall de åländska skogsägarna inte behandlas på ett likartat objektivt sätt som våra finländska skogsägare som genom åren har erhållit ett KEMERA –drivningsstöd ur riksbudgeten.

Bästa politiker/skogsägare, är det verkligen såhär vi har tänkt oss att åländsk energi och skogspolitik skall skötas ?
Carl Rundberg Ab
Bjarne Blomster VD