DELA

Samordning en samhällsvinst

Med anledning av den stort uppslagna artikeln i Nyan den 29 juni om ”osund konkurrens” från Ålands sjöräddningssällskap vill undertecknad ge ÅHS primärvårds syn på frågan.

Vi bedriver mottagningsverksamhet i de olika åländska skärgårdskommunerna med varierande intervall. I regel anlitas landskapets färjor helt avgiftsfritt för dessa uppdrag. Dock inträffar det då och då att landskapsfärjornas tidtabell inte är optimal för dessa mottagningar.

Sedan något år händer det att vi då samordnar dessa läkaruppdrag med Sjöräddningen som ändå bedriver patrulleringsverksamhet och inskolning av det stora antalet frivilliga som medverkar i denna samhällsnyttiga verksamhet.

Vi anser att detta arrangemang är utomordentligt. Två samhällsnyttiga verksamheter kan sålunda ibland samordna sina insatser till allmän nytta. Alternativet är ingalunda att upphandla dessa transporter av privata båttaxiföretagare. Alternativet är kort och gott att anpassa läkarmottagningarna helt efter Ålandstrafikens turlista.

Vi är mycket tacksamma över det smidiga samhällsnyttiga samarbetet med Ålands sjöräddningssällskap och hoppas det kan fortgå.

Mogens Lindén

mångårig skärgårdsläkare

vik klinikchef

ÅHS primärvård