DELA

Samordnare för sjöfart

Liberala lagtingsgruppen är för en sjöfartssamordnare vid landskapsregeringen.
Liberala lagtingsgruppen föreslår att landskapsregeringen anställer en sjöfartssamordnare. Personen anställs inom ramen för regeringens befintliga resurser och skulle bl.a. bevaka och befrämja utbildnings-, skatte-, miljö-, säkerhets- och näringsfrågorna inom sjöfarten.

Den pågående klusterutredningen inom sjöfarten kommer att utgöra ett underlag för samordnarens fortsatta utvecklingsarbete.
Liberala lagtingsgruppen konstaterar att partiet konsekvent har lyft upp betydelsen av en sammanhållen sjöfartsutbildning och förespråkat en tydlig sjöfartsprofil inom utbildningen.
Liberala lagtingsgruppen